logo

O škole


Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, nesoucí od roku 1996 jméno skladatele Antonína Dvořáka, začínala v roce 1946 s 10 učiteli a 200 žáky. V roce 1951 byla zestátněna a na čtvrt století se přestěhovala do vily Lauretta v Sadové ulici. Umístění v lázeňské čtvrti využila k besedám s významnými hosty Karlových Varů. V kronice školy čteme jména Arama Chačaturjana, houslistů Shizuki Ishikawy, Václava Hudečka a mnoha jiných. Dne 1.1.2005 dostala škola právní subjektivitu a sloučila se s odloučenými pracovišti Školní 1, Táborská 26.

O kvalitách práce školy svědčily veřejné koncerty nejprve v Karlových Varech a postupně v Československu, zahraničí, stejně jako úspěchy v celostátních a mezinárodních soutěžích. Dnes škola reprezentuje město Karlovy Vary na podiích v Praze – Rudolfinum, Obecní dům, Bertramka, ale i v Belgii, Německu, Itálii, Švédsku, Chorvatsku, Černé Hoře, Bosně a Spojených arabských emirátech.

K významné změně v organizaci školy došlo na počátku šedesátých let, kdy bylo zahájeno vyučování také v oboru tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Škola se tak stala čtyřoborovou. V roce 1975 se přestěhovala do Šmeralovy ulice, její odloučená pracoviště sídlí ve Staré Roli a Bohaticích, výtvarný obor našel nový domov v adaptované budově mateřské školy v Kollárově ulici v Drahovicích, kde je i Malá galerie, reprezentující mnohostrannost výtvarné práce od malby, kresby, modelování, práce s textilem a dřevem až po keramiku.

Čtyř oborová Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Karlových Varech má v současné době 1 383 žáků a 72 učitelů. Škola je vybavena novými kvalitními nástroji a disponuje tanečním a divadelním sálem. Její absolventi působí sami jako pedagogové na základních uměleckých školách a členové četných orchestrů, karlovarský nevyjímaje. Jsou mezi nimi i umělci, jejichž význam přesáhl hranice regionu i republiky.

Novinky


Kontakty

ZUŠ A. Dvořáka

Šmeralova 32

36005 Karlovy Vary

IČ: 63 55 55 73

Tel.: 777 850 084

E-mail: info@tancuji.cz

Zobrazit na mapě
panacek


Copyright © 2010 - Jana Muchová
Webdesign: info(at)ttsoftware.cz